DISCLAIMER

VvE Belang Servide  B.V. heeft deze website met zorg samengesteld. Desondanks kan zij geen garantie over de juistheid en volledigheid van de informatie geven. Zij aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor de eventuele directe of indirecte schade waaronder, maar niet uitsluitend, gederfde winst op welke wijze dan ook als gevolg van het gebruik, het vertrouwen op of acties ondernomen naar aanleiding van informatie op deze website, of van websites waarnaar deze website verwijst. VvE Belang Service B.V. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande waarschuwing wijzigingen aan te brengen in informatie op de website of voorwaarden waaronder deze informatie of diensten van VvE Belang Service B.V.  gebruikt mogen worden. VvE Belang Service  B.V. streeft naar permanente beschikbaarheid van deze website maar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor alle gevolgen van het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website